OKRESNÍ PŘEBOR JINDŘICHOHRADECKA 2015
týmy okresního pøeboru rozlosováníadresáø týmùzprávy STK a DKtabulkaaktuální výsledkyrozpis soutìžepøestupyhøíšníci,kteøí nehlásí výsledky