Vedení ONS J.Hradec  

           

předseda  - Pavel Hadač  -  378 06 Suchdol n.L. 703        

                                                                      tel: 384781502,       

                                                                    mob: 606751873

                                                                   email:Hadac.P.@seznam.cz

            

jednatel – Luboš Dvořák -   378 06 Suchdol n.L. Jiráskova 573

ředitel soutěží                                               tel: 384781817

                                                                    mob: 607590746

                                                                  email: dvorak.lub@centrum.cz

            

mediální koordinátor – Roman Pišný - Kosmonautů 15 / B17, 377 05 Jindřichův Hradec V.

                                                                  tel:384320939

                                                               mob: 602934467

                                                              email: RomanPisny@seznam.cz

         

předseda STK – František Uhlíř Mládežnická 251/IV 377 01 Jindřichův Hradec

webová prezentace                          mob: 720257630

                                                               email: UhlirFranta@seznam.cz

předseda DK - Jiří Beneš     -     K.Čapka 371  378 81 Slavonice

propagace                                                         mob:776677347

                                                              email: befuc@centrum.cz