HRY
       
                                          
     šílený jezdec          osvoboï Pilipa                prase                   šílené krávy             sèítání lidu